Ozon desinficerar, och tar bort föroreningar och dålig lukt

Skinande rent och fräscht med ozongenerator för rengöring.

Har du problem med dålig lukt hemma, i bilen, i båten eller i husvagnen? Ta hjälp av en ozongenerator!

Det är ett lätt sätt att göra rent och sanera hemma, på jobbet och på andra ställen. Allt du behöver göra är att slå på strömmen och vänta!

Ozon finns naturligt i atmosfären

Ozon är en gas som finns naturligt i atmosfären. Den bildas genom att syreatomer kombineras i grupper (molekyler) om tre istället för normala två, under påverkan av solljus. Ozonet stiger till hög höjd och bildar det ozonskikt som skyddar oss mot skadligt UV-ljus från solen.

Ozon har också andra goda egenskaper och kan användas till att rena luft, för desinficering av ytor och för att ta bort dålig lukt, till exempel röklukt.

Ozon är en del av atmosfären

Ozon kommer åt överallt

Ozon är en gas och just eftersom det är en gas tar den bort lukt oerhört effektivt. Gas tränger in och kommer åt överallt i det utrymme du vill göra rent. Därför kan du vara helt säker på att ozonbehandling verkligen fungerar när du vill desinficera ett utrymme och bli av med dålig lukt som gärna sätter sig i väggar, tak och möbler.

Att rengöra med ozongenerator är enkelt. Ställ bara in ozongeneratorn i rummet, se till att alla fönster, dörrar och ventiler är tillslutna och ställ in rengöringstiden enligt tillverkarens instruktioner.

Därefter behöver du bara lämna rummet och låta ozon generatorn göra sitt jobb medan du gör något annat.

Med en ozongenerator kan du vara säker på att hela rummet blir ordentligt rengjort

Oxiderande gas som desinficerar och för bort dålig lukt

Ozon är en oxiderande gas. Det betyder att den har lätt att binda sig till andra ämnen, till exempel smuts- och rökpartiklar, och att föra bort dessa i gasform.

Att ozon är oxiderande betyder också att den är bra på att oskadliggöra bakterier och virus. Att använda en ozongenerator är därför ett bra sätt att desinficera alla ytor i ett rum eller annat utrymme, till exempel bilen, båten eller husvagnen.

Ozon är inte skadligt för människor i de koncentrationer vi pratar om här. Däremot kan det verka irriterande på slemhinnor och ögon. Ozonbehandlingar ska därför bara göras i tomma lokaler och det är viktigt att allt ozon vädras ut innan lokalerna används.

Doften av ozon är väldigt tydlig och lätt att känna igen, även i mycket låga koncentrationer. Du behöver därför inte vara orolig för att utsättas för ozon i skadliga mängder. Du märker direkt på lukten om det är ozon i luften och har då möjlighet att lämna lokalen för vädring.

Rekommenderade produkter
Fakta om ozon
Ozongenerator

Ozon finns naturligt och bildar ett skikt – ozonskiktet – i stratosfären, där det skyddar oss mot skadlig UV-strålning från solen.

Ozon har också andra fördelaktiga egenskaper och kan användas i vardagen till att desinficera alla ytor i ett rum och för att rena luften.

En ozongenerator är en elektrisk apparat som skapar ozon genom att med elektricitet kombinera luftens syre till ozonmolekyler.

Ozonmolekylerna bryts snabbt ned. I samband med det kan de binda till sig skadliga ämnen och luktpartiklar som finns i luften. De kan också oskadliggöra virus och bakterier som sitter på rummets olika ytor.

En ozongenerator är en bra och billig investering om du vill kunna hålla rent och fräscht hemma, på kontoret, i verkstaden eller på kliniken. De fungerar bra i alla miljöer där du behöver ren och fräsch luft.

Att använda en ozongenerator är mycket lätt. Du ställer bara in den i rummet och ställer in timern, eller kör manuellt, enligt tillverkarens anvisningar.

Denna webbplats använder cookies. Eftersom EU måste detaljreglera allt tvingas vi lägga upp en onödig och irriterande ruta som inte försvinner förrän du klickar OK.