Vad är ozon?

Ozon är en molekyl som är sammansatt av tre syreatomer. Vanligt syre som vi andas består av två syreatomer. Med hjälp av en ozongenerator kan vanligt tvåvärt syre omvandlas till trevärt syre, ozon. Eftersom ozon reagerar väldigt lätt med andra ämnen kallas det också för aktivt syre. 

Precis som syre är ozon en gas. Ozongas har en väldigt karaktäristisk doft. Det luktar rent, fräscht och känns stickande i höga koncentrationer. I naturen skyddar ozon i atmosfären oss mot solens farliga ultravioletta strålar.  

Hur tar ozon bort dålig lukt?

Eftersom ozonet är så starkt oxiderande och reagerar så lätt med andra ämnen kommer det att reagera med alla molekyler som orsakar dålig lukt så snart det stöter på dem. Vid reaktionen mellan ozon och luktmolekyler bildas nya molekyler som är ofarliga och doftfria. 

Genom att ozon är en gas kan det lätt komma åt illaluktande molekyler både på ytor och i luften. Mögelsporer, allergener och andra illaluktande ämnen neutraliseras av ozon så snart de stöter ihop. Även olika typer av virus neutraliseras av ozon.

Rengöring med ozon är ofarligt

Höga koncentrationer av ozon är irriterande för slemhinnor och hals. Därför ska du inte vara i utrymmet som du behandlar när ozongeneratorn är igång.

Din näsa är dock känslig för ozon och du känner doften redan vid helt ofarligt låga nivåer. Därför behöver du aldrig vara orolig för att du ska utsättas för skadligt höga halter av ozon. Du hinner avbryta behandlingen och lämna lokalen långt innan halterna av ozon blir farliga om du skulle upptäcka läckage.

Eftersom du inte är i utrymmet som du rengör med ozon under behandlingen är det inte farligt att rengöra med ozon. Ozonet som finns i rummet kommer att reagera med de ämnen som orsakar dålig lukt och brytas ner till ofarliga ämnen. Skulle det bli ozon kvar när alla illaluktande molekyler har brutits ner kommer det ombildas till vanligt syre helt av sig själv efter ozonbehandlingens slut.

Ozon finns i naturen

Du har säkert hört talas om ozonskiktet. Det är ett lager med ozon i den yttre delen av atmosfären som kallas stratosfären. Ozonskiktet är livsviktigt och skyddar oss mot en del av de farliga ultravioletta delarna av solljuset.   

Även närmare marken finns ozon i naturen, men i låga koncentrationer. Kanske har du tänkt på att det doftar rent och friskt när du är ute och går i barrskog? Det är ozon du känner. Ozon bildas nämligen som en del i de kemiska reaktionerna hos just barrträd.

Även efter ett oväder med åska kan du känna doften av ozon. De elektriska urladdningarna skapar ozon från luftens syre, ungefär som en ozongenerator. Precis som vid ozonbehandlingar faller ozonet sönder efter ovädret och bildas tillbaka till syre.

Vilka ämnen reagerar med ozon?

Ozon är ett av de starkast oxiderande ämnen vi har omkring oss. Därför reagerar ozon med nästan alla molekyler det kommer i kontakt med. För rengöring är det perfekt, eftersom ozon snabbt tar hand om alla ämnen som orsakar dålig lukt. Olika allergener, mögelsporer och till och med vissa virus förstörs när de reagerar med ozon.

Det finns förstås ozonbeständiga ämnen, som ozon inte reagerar med. Bland dem hittar vi keramik och glas. Gasen kan inte heller tränga in hur långt som helst i fasta ämnen som till exempel väggar eller golv, även om den kan rengöra på ytan och det allra yttersta skiktet.

Marknära ozon, vad är det?

Det ozon som finns naturligt i vår atmosfär är oftast ganska långt upp. Marknära ozon är när ozon istället bildas nära jordens yta. Solljus och avgaser samverkar för att bilda marknära ozon. Halterna kan ibland bli så höga att de retar människans slemhinnor och påverka växter. 

Även marknära ozon reagerar lätt med andra molekyler, och eftersom det bildas med hjälp av avgaser kan det också reagera med ämnen i avgaserna. Resultatet kan bli giftiga ämnen. 

Hur fungerar en ozongenerator?

En ozongenerator fungerar ungefär som ett åskoväder, enkelt uttryckt. Ozongeneratorn genererar en elektrisk ström som omvandlar en del av luftens syre till ozon. 

Om man fortsätter tillföra ozon när alla de illaluktande molekylerna har omvandlats till andra ämnen kommer ozonet fortsätta reagera med de nya molekylerna. I värsta fall kan nya, farliga ämnen bildas. 

För att det inte ska bli sådana sekundära reaktioner jobbar de flesta ozongeneratorer med en pulserande tillverkning av ozon. Då tillverkas ozon under en period, och sedan pausar maskinen ett tag innan mer ozon genereras. 

Även behandlingstiden är anpassad för att undvika sekundära reaktioner. Därför ska du följa tillverkarens rekommendationer. Om det behövs kan du istället göra flera ozonbehandlingar för att sanera dålig lukt.

Naturlig desinficering
Sunflower field under clear skies

Ozon är naturens eget desinficeringsmedel.

Det skapas på naturlig väg när solens strålar omvandlar syremolekyler till ozon som sakta stiger upp och blir en del av jordens skyddande ozonskikt.

I en ozongenerator skapas ozon med elektricitet. Genom att ställa en ozongenerator i ett slutet utrymme som ett rum, en bil, en båt eller en sommarstuga ser du till att hela utrymmet fylls med ozon, som rengör luften och desinficerar samtliga ytor, helt utan skadliga kemikalier.

Du får fräschare luft och ren inomhusmiljö, helt utan farliga kemikalier och helt utan en massa arbete.

Denna webbplats använder cookies. Eftersom EU måste detaljreglera allt tvingas vi lägga upp en onödig och irriterande ruta som inte försvinner förrän du klickar OK.